Nyheter

Nya kajen invigd

2023-09-29

Onsdagen 27 september invigdes så äntligen den nya kajen i
Hargs Hamn.

Ett 70-tal inbjudna gäster fick åka på guidade rundturer med buss i hamnområdet och med båt från sjösidan. Det bjöds på god mat, blåsorkestern Al-Fine spelade härlig musik, tal och bandklippning. En väldigt lyckad dag och ett fint avslut på ett framgångsrikt projekt som tar hamnen in i nästa utvecklingsfas.

Totalt har hamnbolaget investerat omkring 200 mkr i projektet. Kajen mäter 182 m i längd och kommer möjliggöra för hamnen att ta emot fartyg av typen handy-size, vilket efterfrågas av hamnens befintliga kunder men ligger också i linje med den generella utvecklingen i sjöfarten som går mot större fartyg och lastkapacitet. Bygget av kajen föregicks av muddring av farleden för att möjliggöra rätt djup i hela inseglingsleden till hamnen. Muddringen finansierades av trafikverket.

Foto: Fridafotografi, Frida Karlsson

Nyheter

1 / 3

Nya kajen invigd

"Öppet hus" drog fulla hus i hamnen

Stödmurselementen till nya kajen anländer till Hargs Hamn

Lantmännen bygger för ökad lagerkapacitet i Hargs Hamn

Stödmurselement till nya kajen under tillverkning

Nyhetsbrev