Hamnen

Workplace

Flygbild av Hargs hamn. Klicka på ett område för att läsa mer om det.

Stora kajen

slide 0

Stora kajen

 • Kajlängd: 100 m
 • Djupgående: 12,3 m
 • Hamnområde: 150 000 m²
 • Kajhöjd: 3,0 m
 • Hanteringsutrustning: Hydrauliska kranar

Lilla kajen

slide 1
 • Kajlängd: 40 m
 • Djupgående: 7,3 m
 • Hamnområde: 20 000 m²
 • Kajhöjd: 2,6 m
 • Hanteringsutrustning: Hydrauliska kranar

Färjeläget

slide 2
 • Djupgående: 7,2 m
 • Bredd: 6,5-14,3 m
 • Längd: 40 m
 • Järnvägsspår: 4 st
 • Belastning: 200-350 ton

Malmkajen

slide 3
 • Kajlängd: 90 m
 • Djupgående: 11 m
 • Hanteringsutrustning: Transportband

Tåglossningsstationen

slide 4
 • Längd 80 m
 • Bredd 24 m
 • Djup 6 m
 • Tälttakets höjd 8 m

Bangårdar

slide 5

Bangårdarnas längd 300-350 m

 • Spår till färjeläget
 • Malmbangården
 • Torvbangården

Lagerhallar

slide 6
 • Lagerhall 1 (pellets) 1 500 kvm
 • Lagerhall 2 (pellets) 1 000 kvm
 • Lagerhall 3 (vägsalt) 1 000 kvm
 • Lagerhall 4 (pellets) 1 500 kvm
 • Lagerhall 5 (pellets) 5 000 kvm
 • Lagerhall 6 (pellets) 5 000 kvm
 • Lagerhall 7 (pellets) 5 000 kvm
 • Lagerhall 8 (RDF-balar) 4 800 kvm
 • Lagerhall 9 (vägsalt) 2 100 kvm
 • Lagerhall 10 (spannmål) 4 800 kvm
 • Lagerhall 11 (pellets) 4 800 kvm
 • Lagerhall 12 (RDF-balar) 4 800 kvm

Stora kajen

Lilla kajen

Färjeläget

Malmkajen

Tåglossningsstationen

Bangårdar

Lagerhallar