Information

Allmän information

Tillträde
Hamnen är avlyst för allmän trafik och obehöriga har inte tillträde till området. Obehöriga fordon och personer avvisas. För att få tillträde till vårt område krävs att du har giltigt passerkort/legitimation eller är föranmäld.

SSG Entré
Hargs Hamn AB är ansluten till konceptet SSG Entre, som är ett industrigemensamt koncept med krav på att anställda hos entreprenadföretag ska genomföra en webbaserad säkerhetsutbildning med godkänt resultat innan de påbörjar arbete inom hamnområdet. Kursen innehåller två delar: Grundkursen SSG Entre samt hamnens lokala kurs Hargs Hamn Entre. Hamnens lokala kurs görs på plats på hamnkontoret.

Registrera ditt företag på www.ssg.se

ID-kontroller
Bevakningsföretag utför rondering med utbildade skyddsvakter i hamnområdet och har hamnens uppdrag att göra ID-kontroller och avvisa obehöriga personer, utfärda kontrollavgifter för obehöriga fordon samt göra polisanmälan.

Det är strängt förbjudet att

  • utan särskilt uppdrag gå ombord på fartyg
  • handskas med smuggelvaror
  • fiska från kajerna eller strandkanterna

Rökförbud råder

  • i hela hamnområdet
  • ombord på fartyg
  • i personallokalerna
  • i förarhytter
  • i lagerhallarna
  • där flisning och lasthantering pågår

Muddring av hamnbassäng och byggnation av ny kaj

slide 1

Här finns information gällande den planerade muddringen av hamnens hamnbassäng och byggnationen av en ny kaj.

 

Har du en fråga som gäller muddringen kanske du hittar den här.
När frågor kommer in till oss uppdaterar vi med frågorna löpande i denna fil.

För att se frågor och svar muddring - klicka här

Miljödom:

För att komma till miljödomen - klicka här

Informationsblad till närboende:

Information till närboende:

 

Allmän information

Muddring av hamnbassäng och byggnation av ny kaj

Filer