Kontakt

Med hjälp av formuläret nedan kan du skicka ett meddelande till oss. Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Ingen reklam tack / No advertising please!

Hargs Hamn AB

Org nr: 556300-6625

Besöks- och postadress: Banvägen 1

Hamnens huvudgrind: Hamnvägen 1

Postnummer: SE-742 50 Hargshamn

Tel växel och jour: 0173 - 201 55

Koordinater till hamnens huvudgrind (system WGS): 60.1656 N 18.4789 E

Fakturor skickas i PDF-format till: SE-5563006625@pdf.scancloud.se
Endast en PDF-fil per utskick. Endast en faktura i PDF-fil. Bilagor ska inkluderas i samma PDF-fil.