Nyheter

Lantmännen bygger för ökad lagerkapacitet i Hargs Hamn

2022-05-10

Nya utbyggnader i hamnen pågår för fullt. Ett av dem drivs av Lantmännen som bygger fyra lagersilor, som redan till skörd 2022 kommer utöka deras lagerkapacitet med 24,000 ton.

Silorna kommer vardera rymma 6000 ton spannmål och de mäter 25 m i höjd och är 25 m i diameter. De kommer sammankopplas med redan befintlig automatiserad transportbandslösning från tork och rens som uppfördes 2019 när spannmålsanläggningen invigdes.

Utöver lagersilor byggs även en utlastningssilo från vilken hamnens mafi-vagnar, med vilka båtarna lastas, kan fyllas med automatik. 

Till skörd 2023 planeras för ännu en torkanläggning som ytterligare kommer öka anläggningens hanteringskapacitet.

Lantmännens driftchef, Ann-Sofi Karlsson säger så här om de nya satsningarna i hamnen:
”Den utökade lagringen ger oss större flexibilitet. Vi får bättre sorteringsmöjligheter, vilket också ger oss bättre försäljningsmöjligheter av spannmålen. I dom nya silosarna hänger det temperaturkablar och i botten har vi luftning, det gör att vi lättare kan ha koll på kvalitén på spannmålen. Det skapar förutsättningar för oss att kunna lasta ut större båtar.

Nyheter

1 / 3

"Öppet hus" drog fulla hus i hamnen

Stödmurselementen till nya kajen anländer till Hargs Hamn

Lantmännen bygger för ökad lagerkapacitet i Hargs Hamn

Stödmurselement till nya kajen under tillverkning

Sjöfartsverket invigde nya farleden

Nyhetsbrev