Nyheter

Lantmännen ny delägare i Hargs Hamn AB

2021-08-31

Nu är det klart att Lantmännen går in som delägare i Hargs Hamn AB och köper tio procent av bolagets aktier. Östhammars kommun är fortfarande den största ägaren med 79 procents aktieinnehav.
– Vi välkomnar den nya ägaren som tillför kompetens, långsiktighet och framtidstro i bolaget, säger Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen.

Lantmännen och Hargs Hamn AB har ett väl etablerat samarbete. Sedan 2019 bedriver Lantmännen spannmålsmottagning i Hargshamn och under skördeåret 2020 skeppades 85 000 ton spannmål ut från hamnen. Anläggningen i Hargshamn har både tork- och lagringskapacitet och nu planerar Lantmännen att bygga fyra nya silos för att kunna utöka sin lagringskapacitet ytterligare.
Peeter Nömm, VD i Hargs Hamn AB, är glad över Lantmännens satsning som stärker hamnens framtid.
  – Vi har ett fint samarbete med Lantmännen och jag välkomnar en finansiellt och organisatoriskt stark ägarröst i styrelsen, säger han. 

En ny och större kaj

Aktieköpet möjliggörs via en nyemission. Östhammars kommun äger 79 procent av aktierna medan Lantmännens äger 10 procent och Hargs bruk 11 procent av aktierna i Hargs Hamn AB. Hamnen spås bli en av Lantmännens viktigaste exporthamnar.
Under vintern har hamnbassängen muddrats och farleden fördjupats. Hargs Hamn AB förbereder just nu även bygget av en ny och större kaj, som ska stå klar 2023.
  – Vi kommer att kunna ta emot större fartyg vilket också bidrar till en önskad utveckling av vår verksamhet, säger Peeter Nömm.

Nyheter

2 / 3

Sjöfartsverket invigde nya farleden

Lantmännen ny delägare i Hargs Hamn AB

Stor åtgång på salt denna vinter

Muddringen inledd i farleden till Hargs hamn

Branden i Hargs hamn nu släckt

Nyhetsbrev