Nyheter

Nyhetsbrev augusti 2020

2020-08-17

 

Här kommer, lagom till att det är dags att stänga första halvåret 2020, ett nyhetsbrev från hamnen. Dessa nyhetsbrev kommer framöver utkomma fyra gånger per år för att ge alla våra intressenter en möjlighet att följa bolagets utveckling och vad som är på gång hos oss.

Vid genomförd årsstämma i maj presenterades och fastslogs resultat- och balansräkning för bolaget som visade på en fördubbling i godsvolym 2019 mot 2018 och vi redovisade en omsättning på 73,7 mkr och en hanterad godsvolym om 812.000 ton. Antalet anlöp till hamnen var 227 st, att jämföra med 114 st 2018. Bland de viktigaste bakomliggande faktorerna kan nämnas Lantmännens etablering, stormen Alfridas återverkningar som genererat en betydligt större mängd timmer som passerat hamnen, ett antal nya kundupplägg samt en gynnsam (kall) vinter 2018/2019 vilket påverkar bränslevolymen till regionens värmeverk.

Vi har under våren arbetat med att ta fram en ny företagsprofil vilket resulterat i bl.a. en ny logotype. Hela personalstyrkan har varit delaktiga i framtagandet av profilen och vi är väldigt nöjda med resultatet. I samband med detta har vi också tagit fram en ny hemsida som nu är mobilanpassad och modernare i sin utformning. Kika gärna in på https://www.hargshamn.se/

Sjöfartsverket har under våren genomfört upphandling av muddringstjänster för att fördjupa farleden in till hamnen. Uppdraget är nu tilldelat och insatserna kommer att genomföras under perioden oktober-december. Detta är väldigt viktigt för hamnens fortsatta utveckling och för att vi skall kunna tillgodose befintliga och kommande kunders förväntningar kring fraktkapacitet på anlöpande fartyg och därmed vara en del i att främja mer miljövänliga transport- och logistikkedjor. Vidare planerar hamnen att bygga en ny kaj på 200m för att kunna ta emot de större fartyg som anlöper hamnen. Detta beräknas vara klart 2022/2023. Projektet uppmärksammades bl.a. i ett nyhetsinslag i SVT Uppsala: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/storre-fartyg-ska-fa-plats-i-hargs-hamn

Hamnkontoret har under vinterhalvåret byggts ut och en övervåning har tillkommit. Vi har tack vare detta mer utrymme till möten och en bättre arbetsmiljö för hamnkontorets medarbetare. Från årsskiftet finns även en hjärtstartare på hamnkontoret. Den finns tillgänglig under kontorstid mellan 07.00-16.00. I samband med inköpet av den nya hjärtstartaren har hamnkontorets personal genomgått en utbildning i hjärt- och lungräddning samt i användandet av hjärtstartaren. Hjärtstartaren finns registrerad i hjärtstartarregistret: www.hjartstartarregistret.se

När hösten nu närmar sig har vi dragit igång Lantmännens andra säsong i hamnen, där vi uppskattningsvis kommer hantera ca 95000 ton spannmål genom hamnen under en intensiv tremånadersperiod. Vidare kommer vi genomföra reparation av malmkajen som tog skada vid en påkörning i början av 2019. Mycket tid kommer också gå åt att projektera- och planera för etableringen av den nya kajen samt de muddrings- och sprängningsarbeten som föregår byggnationen.

 

Vänliga Hälsningar

Hargs Hamn AB

Nyheter

1 / 2

Muddringen inledd i farleden till Hargs hamn

Branden i Hargs hamn nu släckt

Nyhetsbrev augusti 2020

Ny företagsprofil

Hjärtstartare på hamnkontoret

Nyhetsbrev