Nyheter

Hjärtstartare på hamnkontoret

2020-01-10

Från årsskiftet finns en hjärtstartare på hamnkontoret. Tidigare har en hjärtstartare bara funnits nere i hamnen men nu finns även en hjärtstartare på hamnkontoret, den finns tillgänglig under kontorstid mellan 07.00-16.00.

I samband med inköpet av den nya hjärtstartaren har hamnkontorets personal genomgått en utbildning i hjärt- och lungräddning samt i användandet av hjärtstartaren.

Hjärtstartaren finns registrerad i hjärtstartarregistret: www.hjartstartarregistret.se

Nyheter

2 / 2

Hjärtstartare på hamnkontoret

Två nya medarbetare – Välkomna Stefan och Sandra!

Georgiens ambassadör på besök i Hargshamn

Nyhetsbrev