Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se


Väntade fartyg

4/5  Sternö 
 
 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Vi söker ny Hamnförman


Vår nuvarande Hamnförman går i pension och vi söker nu hans efterträdare, som givetvis också kan vara en kvinna. Vår nya Hamnförman får, tillsammans med vår tekniske chef och driftchefen, fastighetsansvar och ansvar för att hamnen fungerar rent praktiskt, dvs att lossning och lastning av gods sköts effektivt, kvalitetssäkrat och säkert. Hamnförmannen ansvarar för att våra anläggningar fungerar och är i gott skick, samt deltar i hamnens beredskapssystem, vilket innebär tillgänglighet per telefon, dygnet runt, var femte vecka.

Hamnen har ett omfattande skydds- och bevakningssystem, inklusive automatisk ID- och infartskontroll. Kameraövervakningen av hamnen sker genom ett flertal övervakningskameror. Kvalitetssäkrade rutiner och processer används inom hela verksamheten.
 

Den person vi söker ska ha relevant teknisk utbildning och erfarenhet. Samarbetsförmåga samt att kunna uttrycka sig i tal och skrift är mycket viktigt.


Vi vill gärna ha din ansökan före den 30 april 2016. Första arbetsdag efter överenskommelse.
 
För ytterligare information om tjänsten, kontakta Curt Nilsson, VD, mobil 070-555 70 55 eller e-post curt.nilsson@hargshamn.se
 
  
 
 

Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.