Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se


Väntade fartyg
  
Costamar, 18-19/8, lossning
Scot Venture, 19/8, lossning
Lisa Lehmann, 28/8, lastning  

 
Torvtransporter med tåg
Hargshamn-Uppsala 

- Stängt för säsongen 
 

Nya flygbilder för 2017 togs i våras och finns att se under NYHETER


Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Sprängning i hamnen


Sprängningen i hamnen är slutförd.
Nu pågår krossning av sprängsten.

___________________________________________________
  
 
Hamnkontoret flyttar tillfälligt
 
Sedan våra kontorslokaler blivit utdömda av arbetsmiljöskäl, har hamnbolagets styrelse beslutat att projektera bygget av ett nytt kontorshus. Den nya byggnaden planeras att uppföras på den plats där det nuvarande kontoret står.
 
Från den 15 februari och ca 1,5 år framåt återfinns vi i den tidigare förskolans lokaler, bakom Hargshamns gamla skola.
 
Besöksadress: Viktors väg 2
Postadress: Skolvägen 2 A, 742 50 Hargshamn 
Koordinater till entrén: 60.1697 N  18.4551 E
 
 
 
Vägbeskrivning
Från väg 76 mot Hargshamn. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Centrum. Efter ytterligare ca 700 m, sväng vänster till Viktors väg. Från parkeringen, gå runt huset till entrén märkt Hargs Hamn.
 
Från gamla kontoret på Banvägen 1. Sväng till höger efter järnvägsbron och fortsätt ca 1 km. Efter en tvär vänsterkurva, sväng höger till Viktors väg.  
 

Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.