NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      UPPHANDLINGAR      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

  
Sprängning kommer att ske i hamnen från och med tisdagen den 10/11, preliminärt varannan hel timme från kl 07:00.
 
Väntade fartyg
26/11 Eseniya 
30/11 Najade  
1/12 Kertu
 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Pimpsten - ett långväga varuslag


Ett nytt varuslag i hamnen sedan ett år tillbaka är Hekla® Pimpsten.


I närheten av vulkanen Hekla på Island finns pimpsten. Den har bildats i samband med vulkaniska utbrott. Den glödande magman innehåller några få procent vatten som snabbt försvinner som vattenånga när magman flyter över kraterkanten. Om magman däremot kastas ut med stor hastighet kommer vattnet att förångas inne i magman, som därmed fylls med håligheter.

 
Pimpsten från Hekla är ett poröst mineral med en mycket hög andel porer. Materialet suger lätt vatten till sig och transporterar det snabbt över större avstånd tack vare kapillärkraften. Alla plantor och dess rötter, stora som små, ställer krav på tillräcklig tillgång på syre, vatten och näring. Allt detta gör pimpsten från Hekla till ett lämpligt odlingssubstrat och som komponent i lättviktsjordar.
 
Där pimpstenen hämtas, saknas vegetation. Därför innehåller den inga ogräsfrön eller nematoder (rundmaskar). Efter brytningen krossas materialet, renas och tvättas med rent vatten för att de finaste partiklarna ska försvinna. Därefter siktas det i flera olika fraktioner.
(Klicka på bilderna för större format) 
 
  
 
De olika fraktionerna lastas i hamnen direkt på lastbil eller blandas med olika komponenter till odlingssubstrat. Produkterna, som levereras till kund som lösvara eller packade i storsäck, används vid olika typer av planteringar, framför allt i stadsmiljöer där de naturliga förutsättningarna för växtlighet är begränsade.
 

Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare


Snabbare och smidigare lastning. Betydligt större skeppslaster vid samma tillfälle. Med vår nya mobila skeppslastare mer än fördubblas hamnens utlastningskapacitet.


Läs mer här och se filmen med skeppslastaren i drift

Välkommen till Hargshamn
Idag är Hargs Hamn en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om. Teamet vid Hargs Hamn är vana att arbeta med stora godsvolymer.
 
Hargs Hamns specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi. På bulksidan finns kunder från många olika branscher, till exempel energibolag med intresse för ved. flis och bark. Hargs Hamn transporterar även metallskrot från bland annat återvinningscentraler för fragmentering och sortering i Tyskland.
  
Hargs Hamn är även en lagringshamn och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inomhus och utomhus. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige - vi kan lagra upp till 75 000 ton. Vi har även planer på att bygga fler lagerhallar.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi attrahera större fartyg, för att därmed öka vår marknad, och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökad lagrings- kapacitet. Vi planerar även att erbjuda markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter. Utöver detta arbetar vi för att bli miljö-certifierade.