NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      UPPHANDLINGAR      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

  
Sprängning kommer att ske i hamnen från den 27 april, dagligen under våren och sommaren.
 
Väntade fartyg
Malm
5/5 Beatrix 
7/5 Reestborg
Övriga
4/5 Frisian Sea 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 

Tillfällig tidtabell för malmtåg

 
 
OBS att tabellen uppdateras ibland!
 


 

Premiär för nygammal inseglingsled


Genom en ny och säkrare sjömätning, med modern teknik och ny sjömärkning, kommer den gamla inseglingsleden till Hargshamn, söder om Kälsholmen att öppnas för trafik igen.


Leden användes av malmfartygen fram till början av 1990-talet då betydligt större fartyg än dagens, och som i dag går i den grundare leden norr om Kälsholmen, lotsades in till Hargshamn.


Nyöppningen sker i samarbete med Sjöfartsverket och bekostas av hamnbolaget. Lösningen är tillfällig i väntan på att arbetet med fördjupningen av den nuvarande inseglingsleden startar. Syftet är att kunna ta tyngre laster till och från hamnen än vad som nu är möjligt.
 
Premiär var det onsdagen den 1 april kl 06:30 då fartyget Reestborg avgick mot Redcar i Storbritannien med 21 100 ton styckemalm i  tät dimma, assisterad av bogserbåten Hallsta II.
 
Kvalitén på våra foton "försvann" i dimman, så skärmbilden av sjökortet här nedan får illustrera Reestborgs färd runt Kälsholmen. Den lilla svarta ringen intill Reggeborg är bogseraren Hallsta II. (klicka på bilden för större storlek).
 
De toppmoderna malmfartygen har tidigare inte kunnat ta full last, men nyöppningen av den gamla inseglingsleden möjliggör att fartygen kan ta 25 procent mer malm vid varje enskild last. Enkelt uttryckt kommer fyra fartyg att klara lika mycket tonnage som det i dag krävs fem fartyg för. Såväl transportkostnader som utsläpp per ton och kilometer kommer att minska betydligt.
Välkommen till Hargshamn
Idag är Hargs Hamn en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om. Teamet vid Hargs Hamn är vana att arbeta med stora godsvolymer.
 
Hargs Hamns specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi. På bulksidan finns kunder från många olika branscher, till exempel energibolag med intresse för ved. flis och bark. Hargs Hamn transporterar även metallskrot från bland annat återvinningscentraler för fragmentering och sortering i Tyskland.
 
Under 2012 startade transporterna av järnmalm från återöppnade Dannemora gruva. Hamnens åtagande innefattar mottagning från järnvägsvagn, lagerläggning och utskeppning av ca 1,5 miljoner ton malm per år. 
 
Hargs Hamn är även en lagringshamn och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inomhus och utomhus. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige - vi kan lagra upp till 75 000 ton.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi attrahera större fartyg, för att därmed öka vår marknad, och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökad lagringskapacitet. Vi planerar även att erbjuda markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter. Utöver detta arbetar vi för att bli mer miljövänliga.