Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg:  
Kersti lossning 22/10 
Kertu lossning 23/10 

 
Torvtransporter med tåg:
Hargshamn-Uppsala 
- Stängt för säsongen 

Nya flygbilder för 2017 togs i våras och finns att se under NYHETER » 

Krossning av sprängsten pågår


Sprängningen i hamnen är slutförd.
Nu pågår krossning av sprängsten.

 
Tiderna för krossningen är kl. 07:00-22:00
och förväntas pågå till mitten av november. 

SKB:s fartyg m/s Sigrid besökte Hargshamn
Fredagen den 30 juni till lördag 1 juli besökte SKB:s fartyg m/s Sigrid Hargshamn.

Allmänheten var inbjuden för att få mer kunskap om SKB:s uppdrag att ta hand om det radioaktiva avfallet på ett säkert sätt och att få lyssna till SKB:s fortsatta planer för framtiden. 
Cirka 520 besökare gästade hamnen och många var även nyfikna och intresserade av hamnen, hamnens verksamhet och framtidsplaner.Boatsman Keijo Kervinen angör m/s Sigrid 

 
 
 
Peter Zoné från Hargs Hamn AB
  
Besökare anländer med Gimo buss
 
 
 
Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.