NYHETER      HAMNEN      BYGGPROJEKT      VERKSAMHET      HISTORIA      LÄNKAR      DET HÄNDER I HAMNEN

 

 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 
Väntade fartyg
Malm
17/4 Splittnes
20/4 Reggeborg
27/4 Reestborg
28/4 Fraserborg

Övriga
20/4 Sandal
20/4 Amurdiep
21/4 Karoli 
 

Tidtabell för malmtågen
Klicka på bilden
 
 
 

Hamnen fortsätter att växa


Aldrig tidigare har aktiviteten i vår hamn varit större, 2013 blev ett rekordår! Totalt lossades och lastades ca 1,3 milj. ton gods till/från 168 fartyg. Hamnen sysselsatte direkt och indirekt ett 50-tal personer. 

Hamnen är en arbetsplats, fartyg lossas och lastas i alla väder. Dygnet runt och året runt. Vår framtid, och i förlängningen jobben i hamnen, hänger på att vi klarar vår del av godstransporterna smidigt och effektivt.
 
Miljö i fokus
Som på många arbetsplatser med hög aktivitet finns miljöproblem. Med åtagandet vi har mot våra kunder följer åtagande mot våra medarbetare och mot alla som bor och vistas i vår närmiljö.
 
Hargs Hamn ska vara en trygg och säker hamn för alla. Vi lägger därför mycket resurser på arbetsmiljö- och närmiljöfrågor. Under våren bygger vi till exempel om för att minska problemet med damm när vi lossar malmtåg. Och när den nya lagringshallen för avfallsbränsle tas i bruk under våren, hoppas vi även slippa besvärande lukt över samhället.
 
Från och med april kommer vi regelbundet att berätta om verksamheten och våra planer.
 
Du kan anmäla dig för prenumeration av informationen. Det enda du behöver göra är att fylla i din e-postadress via den här länken "Beställ Det händer i hamnen". Då får du automatiskt ett mejl från oss i samma ögonblick som vi publicerar information på hemsidan. 
 

Håll koll på vädret i hamnen


I slutet av mars installerade vi en vindmätare i hamnen. Den är kopplad till Sjöfartsverkets nationella ViVa-system.

 
ViVa står för vind- och vatteninformation. Sjöfartsverket har drygt 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger direktinformation om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå. Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, ha koll på vindförhållandena just i det ögonblicket på olika platser längs en planerad rutt.
 
ViVa-tjänsten är kostnadsfri och direktadressen är http://vivakarta.sjofartsverket.se   

ViVa finns också som en applikation för smarta mobiltelefoner och läsplattor. Applikationen finns på App Store för Iphone, Google Play för android och windowsphone.com för Windows Phone.
 
Välkommen till Hargshamn
Idag är Hargs Hamn en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om. Teamet vid Hargs Hamn är vana att arbeta med stora godsvolymer.
 
Hargs Hamns specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi. På bulksidan finns kunder från många olika branscher, till exempel energibolag med intresse för ved. flis och bark. Hargs Hamn transporterar även metallskrot från bland annat återvinningscentraler för fragmentering och sortering i Tyskland.
 
Under 2012 startade transporterna av järnmalm från återöppnade Dannemora gruva. Hamnens åtagande innefattar mottagning från järnvägsvagn, lagerläggning och utskeppning av ca 1,5 miljoner ton malm per år. 
 
Hargs Hamn är även en lagringshamn och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inomhus och utomhus. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige - vi kan lagra upp till 75 000 ton.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi attrahera större fartyg, för att därmed öka vår marknad, och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökad lagringskapacitet. Vi planerar även att erbjuda markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter. Utöver detta arbetar vi för att bli mer miljövänliga.