NYHETER      HAMNEN      BYGGPROJEKT      VERKSAMHET      HISTORIA      LÄNKAR      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 
Väntade fartyg
Malm

Övriga
4/11 Brigga
5/11 Paula Anna 
 
 

 
 
Tidtabell för malmtågen
Klicka på bilden
 
 
 

Tystare tåg med smorda hjul


Spårgnissel är ett välkänt miljöproblem vid all järnvägstrafik. Problemet är som störst när vagnar och spår är nya, som hos oss i hamnen. För att dämpa friktionen och därmed oljudet, har vi nu som en första åtgärd installerat en smörjanordning som klickar ut ett speciellt fett varje gång ett hjul passerar.

 

 
Det skärande ljudet av metall mot metall uppstår i kurvor när falsen
på tåghjulens insidor, som håller kvar tåget på spåret, trycks mot rälsens insidor.

 
Med den nya smörjanordningen kommer spårgnisslet att minska genom att både hjulfalsen och rälsens insidor fettas in varje gång tågen kör in och ut ur hamnen.
 
Välkommen till Hargshamn
Idag är Hargs Hamn en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om. Teamet vid Hargs Hamn är vana att arbeta med stora godsvolymer.
 
Hargs Hamns specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi. På bulksidan finns kunder från många olika branscher, till exempel energibolag med intresse för ved. flis och bark. Hargs Hamn transporterar även metallskrot från bland annat återvinningscentraler för fragmentering och sortering i Tyskland.
 
Under 2012 startade transporterna av järnmalm från återöppnade Dannemora gruva. Hamnens åtagande innefattar mottagning från järnvägsvagn, lagerläggning och utskeppning av ca 1,5 miljoner ton malm per år. 
 
Hargs Hamn är även en lagringshamn och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inomhus och utomhus. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige - vi kan lagra upp till 75 000 ton.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi attrahera större fartyg, för att därmed öka vår marknad, och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökad lagringskapacitet. Vi planerar även att erbjuda markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter. Utöver detta arbetar vi för att bli mer miljövänliga.