Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Torvtransporterna med tåg
startar den 5 december 


Måndag-torsdag

Ankomst 15:07, avgång 19:35


Väntade fartyg

4/12 Listerhav 
5/12 Sylva
6/12 Fast Herman (ersätter Lady Menna)
8/12 Kristel  
13/12 Brigga 
18/12 Kati
22/12 Emsmoon 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Ökad spannmålshantering i hamnen


Hargs Hamn har kommit överens med Lantmännen om att bygga en ny anläggning för mottagning, torkning och lagerläggning av spannmål i Hamnen.
 

Klicka här för att läsa Lantmännens pressrelease (pdf öppnas i nytt fönster)

 
Hargs Hamn har successivt hanterat större och större spannmålsmängder de senaste åren och Lantmännens etablering är en bekräftelse på att expansionsstrategin lyckats.
 
I praktiken innebär satsningen att det kommer att byggas nya lagerbyggnader och spannmålstorkar inom hamnområdet. Satsningen innebär också att behovet av en djupare farled blir tydlig. 

Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.