NYHETER      HAMNEN      BYGGPROJEKT      VERKSAMHET      HISTORIA      LÄNKAR      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 
Väntade fartyg
Malm
29/11 Splittnes
4/12 Roerborg 
6/12 Reestborg

Övriga
19-25/11 Diamonde
25/11 Amurdiep 
28/11 Österbotten
 
 
 

 
 
Tidtabell för malmtågen
Klicka på bilden
 
 
 

Trängsel på spåren


Vecka 47 lastade vi åter timmer för vidaretransport till Fiskarheden i Dalarna och det blev trängsel på spåren när malmtåget samtidigt rullade in.

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Välkommen till Hargshamn
Idag är Hargs Hamn en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om. Teamet vid Hargs Hamn är vana att arbeta med stora godsvolymer.
 
Hargs Hamns specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi. På bulksidan finns kunder från många olika branscher, till exempel energibolag med intresse för ved. flis och bark. Hargs Hamn transporterar även metallskrot från bland annat återvinningscentraler för fragmentering och sortering i Tyskland.
 
Under 2012 startade transporterna av järnmalm från återöppnade Dannemora gruva. Hamnens åtagande innefattar mottagning från järnvägsvagn, lagerläggning och utskeppning av ca 1,5 miljoner ton malm per år. 
 
Hargs Hamn är även en lagringshamn och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inomhus och utomhus. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige - vi kan lagra upp till 75 000 ton.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi attrahera större fartyg, för att därmed öka vår marknad, och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökad lagringskapacitet. Vi planerar även att erbjuda markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter. Utöver detta arbetar vi för att bli mer miljövänliga.