Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg:  

Brigga 14/12, lossar
Brigga 15/12, kvar för lastning
Griftbor 16/12, lastar
Griftbor 18/12, lastar
Kristella 16/12, lossning
Lady Menna 20/12
Emsrunner 25/12 
 
 
 
 
 

 

 
Torvtransporter med tåg:
Hargshamn-Uppsala/Gävle t o r

Den 4 december börjar tågtransporterna av torv.

Transporterna kommer att gå måndag-torsdag, eftermiddag och kväll.

Nya flygbilder för 2017 togs i våras och finns att se under NYHETER »



 

Peeter Nömm tillträder som vice VD för Hargs Hamn AB


Peeter Nömm tillträdde 16 oktober sin tjänst som Vice VD för Hargs Hamn. Peeter har en lång bakgrund från logistiksektorn och har de senaste sex åren varit verksam i ledande positioner inom verkstadsindustrin med fokus främst mot marin verksamhet.

 
  
 

Lantmännens etablering i hamnen


Förberedelserna för Lantmännens expansion och etablering i hamnen går enligt plan. Sprängningsarbetet är avslutat och inom kort vidtar byggarbeten av de nya anläggningarna för mottagning, torkning och lagerläggning av spannmål som planeras tas i drift under sommaren 2018.

 
 
 Här ska lantmännens anläggning ligga

Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.