NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      UPPHANDLINGAR      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg
Malm
osäkert om när nästa lastning blir

Övriga
1/6 Karina 
1-2/6 Transvolante 
 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Sprängning i hamnen


Sprängning kommer att ske i hamnen under våren och sommaren, vardagar varannan timme, med start kl 07:00
och sista tid kl 19:00.

Eventuella avvikelser kan förekomma.

    

Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn


Järnvägsentreprenören Infranord har av Trafikverket fått uppdraget att under våren/sommaren byta räls på delar av järnvägen Gimo-Hargshamn. En av sträckorna som berörs är genom Hargshamns samhälle. Rälsen blir helsvetsad, vilket bland annat innebär minskat buller från tågen.

Ett av Infranords arbetståg har de senaste veckorna placerat ut räls längs den aktuella järnvägssträckan och står nu parkerat på hamnens bangård. Detta gamla fordon ska enligt uppgift "pensioneras" efter slutfört uppdrag.

 
 
 
Välkommen till Hargshamn
Idag är Hargs Hamn en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om. Teamet vid Hargs Hamn är vana att arbeta med stora godsvolymer.
 
Hargs Hamns specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi. På bulksidan finns kunder från många olika branscher, till exempel energibolag med intresse för ved. flis och bark. Hargs Hamn transporterar även metallskrot från bland annat återvinningscentraler för fragmentering och sortering i Tyskland.
 
Under 2012 startade transporterna av järnmalm från återöppnade Dannemora gruva. Hamnens åtagande innefattar mottagning från järnvägsvagn, lagerläggning och utskeppning av ca 1,5 miljoner ton malm per år. 
 
Hargs Hamn är även en lagringshamn och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inomhus och utomhus. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige - vi kan lagra upp till 75 000 ton.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi attrahera större fartyg, för att därmed öka vår marknad, och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökad lagringskapacitet. Vi planerar även att erbjuda markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter. Utöver detta arbetar vi för att bli mer miljövänliga.