NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      UPPHANDLINGAR      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

  
Sprängning kommer att ske i hamnen  under våren och sommaren, vardagar varannan timme, med start kl 07:00 och sista tid kl 19:00. Eventuella avvikelser kan förekomma.
 
Väntade fartyg
1/8 Naven 
1-2/8 Kurland  
1-3/8 Emsdollart 
 
 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Hargs Hamn - Hjärtsäker zon


I samband med de kurser i Hjärt-lungräddning som hållits i hamnen under våren, införskaffades även en hjärtstartare. Detta har nu resulterat i ett fint, förtjänstfullt diplom samt certifiering som Hjärtsäker zon. Förutom hamnens egen personal, har nästan alla anställda hos hamnens fasta entreprenörer genomfört kursen.

 
 
 
  

Bokslutskommuniké för 2014


Bolagsstämman i Hargs Hamn AB har fastställt Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014. Bolagets Årsredovisning kan hämtas här

 

Omsättningen för perioden uppgick till 73,3 miljoner kronor.  Resultat efter finansiella poster blev 2,6 miljoner kronor och redovisat resultat 1,6 miljoner kronor. Resultatet har belastats med hela den skuld om 11,9 miljoner kronor som Dannemora Mineral AB hade till hamnen vid årsskiftet. Utdelningen för år 2014 fastställdes till 1,50 kronor per aktie, dvs. totalt 269 250:- kronor.

 

Bolaget har fortsatt att göra stora  investeringar i anläggningar i hamnen. Under första halvåret av 2014 färdigställdes bland annat en ny tvätthall och en ny lagerhall och under andra halvåret inköptes en mobil skeppslastare med kapacitet att lasta fartyg med relingshöjd upp till 15 meter.

 

Under 2015 fokuserar bolaget på ett nytt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö men också på att hitta nya kunder.

 

Bolagsstämman beslutade att till ny styrelse utse:

Ordinarie ledamöter: Jacob Spangenberg, Mats Odentun, Hannes Morger, Paul Sandberg och Reinhold Delwall.

Suppleanter: Lisa Landberg, Jonas Svensson, Bjarne Tötterman, Dan Glöde och Elin Johansson.

 

Styrelsens Ordförande, Jacob Spangenberg: ”Under 2014 var Dannemora Mineral AB hamnens största kund och konkursbeskedet var en mycket tråkig nyhet, inte bara för hamnens del. Upphör gruvbrytningen i Dannemora kommer den långsiktiga effekten, bland annat  på Hamnbolagets verksamhet, bli betydande. Men Intresset för hamnens tjänster från befintliga och nya kunder är fortsatt stort och vi är mycket optimistiska när det gäller hamnens långsiktiga utveckling.

 

Välkommen till Hargshamn
Idag är Hargs Hamn en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om. Teamet vid Hargs Hamn är vana att arbeta med stora godsvolymer.
 
Hargs Hamns specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi. På bulksidan finns kunder från många olika branscher, till exempel energibolag med intresse för ved. flis och bark. Hargs Hamn transporterar även metallskrot från bland annat återvinningscentraler för fragmentering och sortering i Tyskland.
 
Under 2012 startade transporterna av järnmalm från återöppnade Dannemora gruva. Hamnens åtagande innefattar mottagning från järnvägsvagn, lagerläggning och utskeppning av ca 1,5 miljoner ton malm per år. 
 
Hargs Hamn är även en lagringshamn och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inomhus och utomhus. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige - vi kan lagra upp till 75 000 ton.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi attrahera större fartyg, för att därmed öka vår marknad, och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökad lagringskapacitet. Vi planerar även att erbjuda markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter. Utöver detta arbetar vi för att bli mer miljövänliga.