NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      UPPHANDLINGAR      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg
7/10 Tina
9/10 Hermas 
 
 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Brand i torvcontainer


En brand utbröt i en högt placerad torvcontainer under måndagsmorgonen den 28 september. Branden var svår att släcka eftersom containern måste lyftas ner ca 5 meter. Brinnande torv riskerade att rasa ut och antända omgivande containrar. Men hamnens entreprenör lyckades med assistans av Räddningstjänsten snart få branden under kontroll.

 
 

Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare


Snabbare och smidigare lastning. Betydligt större skeppslaster vid samma tillfälle. Med vår nya mobila skeppslastare mer än fördubblas hamnens utlastningskapacitet.


Läs mer här och se filmen med skeppslastaren i drift

Välkommen till Hargshamn
Idag är Hargs Hamn en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om. Teamet vid Hargs Hamn är vana att arbeta med stora godsvolymer.
 
Hargs Hamns specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi. På bulksidan finns kunder från många olika branscher, till exempel energibolag med intresse för ved. flis och bark. Hargs Hamn transporterar även metallskrot från bland annat återvinningscentraler för fragmentering och sortering i Tyskland.
  
Hargs Hamn är även en lagringshamn och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inomhus och utomhus. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige - vi kan lagra upp till 75 000 ton. Vi har även planer på att bygga fler lagerhallar.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi attrahera större fartyg, för att därmed öka vår marknad, och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökad lagrings- kapacitet. Vi planerar även att erbjuda markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter. Utöver detta arbetar vi för att bli miljö-certifierade.