NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      UPPHANDLINGAR      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Tidtabell torvtåg vecka 4-8

Måndag-torsdag

Ankomst 15:16, avgång 19:36

Lördag
Ankomst 09:12, avgång 14:23

Söndag
Ankomst 15:12, avgång 19:32 

Väntade fartyg
10/2 kväll Marie Elise 
14/2 Lady Menna 
16/2 kväll Kati (ersätter Marc) 
 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Tågtransport med specialvagnar


Förutom de ordinarie torvtågen till/från hamnen, kommer under V 3-5 även en tillfällig tågtransport på tisdagar och torsdagar, lastad med träflis. Tågsättets 27 vagnar är av containertyp och måste lossas/öppnas med en specialtruck. 

 

 

Det första tåget anlände till hamnen tisdagen den 19 januari 2016.

Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare


Snabbare och smidigare lastning. Betydligt större skeppslaster vid samma tillfälle. Med vår nya mobila skeppslastare mer än fördubblas hamnens utlastningskapacitet.


Läs mer här och se filmen med skeppslastaren i drift

Välkommen till Hargshamn
Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö. Avsikten är att under början av 2016 certifiera hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.