Verksamhetsområden


Styckegods
Hargs Hamn hanterar stora mängder bränsle till kraftvärmeverk i regionen. Samtidigt är hamnens ambition att bredda verksamheten för att öka mängden styckegods. Som exempel har hamnen de senaste åren lossat ett flertal fartyg lastade med vindkraftverk respektive husmoduler. Hamnen offererar gärna lossning eller lastning av containerfartyg eller RoRo-fartyg.
 
  
Klicka på bilderna för större format
 
Fasta bränslen
Fasta bränslen, såsom flis, bark, pellets, bränsleved, torv, avfall m.m. är idag viktiga produkter för Hargs Hamn, med kunder som Fortum, Vattenfall, Norrenergi och Naturkraft.
 
  • Det finns och planeras stora kraftvärmeverk i regionen
  • Flera nya pannor för avfallsbränsle är under uppförande.
  • Tillväxten för biobränsle har under hela 2000-talet överträffat prognoser och mål.
  • Framtida tillväxt kommer framför allt inom produkterna flis, bark och pellets.
     
I området norr om Stockholm finns tre avfallsvärmeverk som vardera eldar med mer än 100 000 ton per år. Fler planeras i motsvarande storlek. I Sverige som helhet står avfallsförbränning för ca 15 % av fjärrvärmeproduktionen. Befintliga och planerade avfallsvärmeverk i Uppland, EU:s deponeringsdirektiv (driver på länder som satsar på, eller kan tillgodogöra sig energin från avfall, att exportera avfall) skapar goda möjligheter för Hargs Hamn som viktig importhamn för avfallsbränsle.
 
Sågtimmer och massaved
Det finns omfattande skogsbestånd i närområdet och Hargs Hamn har etablerade kundrelationer med flera skogsbolag. Periodvis har t ex stora mängder sågtimmer lastats på tåg för vidaretransport till olika sågverk. 
 
Övrig torrbulk
Hamnen skeppar ut ca 50 000 ton skrot per år, främst till mottagare i Polen, Tyskland och Danmark