Hamnen


 
 WarehouseWarehouseLong berthRoRo-berthShort berthGrain berthWarehouse

Upplands närmaste bulkhamn
En naturlig bulkhamn för Uppland och Mälardalen med järnväg och RoRo.


Specialitet
Bränslen t ex energived för flisning, bränsleflis, träpellets, torvbriketter,
avfallsbränsle mm.

Övrigt

Sågtimmer, skrot, pimpsten, storsäck, spannmål, vägsalt, projektlaster mm..