Historia


Hargs Hamns historia går tillbaka ända till 1600- talet, då hamnen började användas som utlastningshamn för stångjärn från Hargs Bruk och för malm från Dannemora gruvor. Hargs Bruk hade sin hamn för in- och utlastning av varor där Järnboden nu ligger. Fartyg som tidigare anlöpt hamnen var segelfartyg, som i slutet av 1800-talet ersattes allt mer av ångfartyg. Tonnaget blev större och fordrade större vattendjup. När järnvägen Dannemora-Harg kom till 1878 bestämde man därför att anlägga en ny hamn, söder om den tidigare, där vattendjupet var betydligt större. Malmexporten pågick till 1990-talet då gruvan stängdes för att åter tas i bruk 2012 - våren 2015.   

Fartyg vid virkeskajen
 
Malmkajen