Spännande och byggintensiv period i hamnen


2018-05-31 
Just nu är hamnen inne i en väldigt byggintensiv period. Under kommande 3-4 månader ska Lantmännens spannmålsanläggning samt en ny hall för Vattenfalls lagring av pellets stå klar. Snart börjar också bygget av det nya hamnkontoret som kommer stå klart för inflyttning i december.
 
Lantmännens etablering innebär ett nytt lager för kapacitet av 20.000 ton spannmål, mottagningshall, tork, renseri, transportsystem samt en ny våg med tillhörande vågbod och provtagningsanläggning.
 
I tillägg till ovan genomför vi under sommaren/hösten asfaltering av 70.000 m2 hamnyta, hälften tillhörande de ovan nämnda byggprojekten och hälften en upprustning av befintlig hamnplan och genomfartsled.
 
Bild 1. Lantmännens nya lagerhall under uppförande
Bild 2. Grunden till Vattenfalls nya lagerhall
 
Bild 1.
Bild 2.


Peeter Nömm - ny VD för Hargs Hamn


 

Hargs Hamn AB har fr.o.m. 1 april ny VD. Peeter Nömm tillträdde då sin nya tjänst efter fem månader som vice VD där han fått möjlighet att lära känna bolagets affärsupplägg och operativa verksamhet.

”Det känns väldigt motiverande att ansluta till en spännande verksamhet i expansion och utveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med vår kompetenta ledningsgrupp fortsätta utveckla hamnen och förverkliga den potential den har i ett regionalt perspektiv. Vi kan också bidra både till att skapa fler arbetstillfällen och en positiv utveckling för närområdet”, säger Peeter Nömm.

Läs mer om Peeter Nömm och hamnens verksamhet i UNT - 2018-01-08 »»