Vattenfall hll mte fr allmnheten


11 september bjöd Hargshamns folketshus in Vattenfall Uppsala till ett öppet möte för att berätta om sin verksamhet och sina planer i Uppsala men framförallt om sin verksamhet med avfallsbalar och dess hantering i Hargshamn. Det blev många frågor och intressanta diskussioner.

 
Från Vattefall var följande representerade: Johan Siilakka (anläggningschef, Uppsala), Thomas Jonsson, Björn Mollstedt, Anders Pettersson och Örjan Almenius.
 
På plats fanns även Hargs Hamns VD Peeter Nömm, Jacob Spangenberg, ordförande i Hargs Hamn AB och för kvällen moderator, Johan Nilsson, chef för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i Östhammars kommun, Peter Nyberg, kommundirektör och Andreas Pålgård, Pålgård & Söner AB (hamnens underleverantör för hamntjänster).
 
Anteckningarna från mötet kan du läsa här:
 
 
 
 
Örjan Almenius, Vattenfall, i diskussion med intresserad ortsbo