Farledsfrdjupningen p gng


Ett viktigt steg närmare farledsfördjupning i Hargs Hamn

I dagarna har Trafikverket gett i uppdrag till Sjöfartsverket att genomföra en farledsutredning som är första steget av farledsfördjupningen av ”Hargshamnsfarleden”. Under våren 2018 kommer Sjöfartsverket att påbörja de första undersökningarna som omfattar sjömätning, geoteknik, kalkylering med mera i syfte att förbereda byggstart. Huvuddelen av kostnaderna kommer Trafikverket att stå för och det finns ett beslut om att Region Uppsala ska medfinansiera själva muddringen av farleden med 10 miljoner kronor.

Bakgrunden till farledsfördjupningen är bland annat att flera av hamnens kunder, däribland Lantmännen och Svensk Kärnbränslehantering, har behov av att kunna använda större fartyg än idag. En farledsfördjupning medför att tonnaget kan fördubblas till fartyg som är 33 meter breda och 200 meter långa. Investeringen är viktig för Hargs hamns framtida utveckling som ledande bulkhamn i Mälardalen.

”Det känns bra att vi äntligen är igång med farledsfördjupningen. Förberedelserna har pågått i många år och nu ser vi att hela projektet kan vara genomfört inom ett par år. För den framtida utvecklingen av hamnen och våra kunder så är investeringen mycket viktig. Det är också bättre för miljön med lägre utsläpp och ökar säkerheten för personal och fartyg” säger Curt Nilsson vd för Hargs hamn.

För mer information kontakta: curt.nilsson@hargshamn.se  
mobil: 0173-76 80 41Bakgrund

Arbetet med att få till stånd en farledsfördjupning har pågått i närmare 10 år. Hargs hamn fick genom en miljödom år 2012 möjlighet att fördjupa farleden. Nu finns en undertecknad avsiktsförklaring om medfinansiering av projektet mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Hargs Hamn AB, Region Uppsala län och Svensk Kärnbränslehantering AB.


För mer information om beslutet: Startbeslut farledsutredning Hargshamn »       

 
 Område för farledsfördjupning utanför Hargshamn