Lantmännens etablering i hamnen


Förberedelserna för Lantmännens expansion och etablering i hamnen går enligt plan. Sprängningsarbetet är avslutat och inom kort vidtar byggarbeten av de nya anläggningarna för mottagning, torkning och lagerläggning av spannmål som planeras tas i drift under sommaren 2018.

 
 
 Här ska lantmännens anläggning ligga