Ökad spannmålshantering i hamnen


Ökad spannmålshantering i hamnen

 
Hargs Hamn har kommit överens med Lantmännen om att bygga
en ny anläggning för mottagning, torkning och lagerläggning
av spannmål i Hamnen.
 

Klicka här för att läsa Lantmännens pressrelease
(pdf öppnas i nytt fönster)

 
Hargs Hamn har successivt hanterat större och större spannmålsmängder
de senaste åren och Lantmännens etablering är en bekräftelse på
att expansionsstrategin lyckats.
 
I praktiken innebär satsningen att det kommer att byggas nya
lagerbyggnader och spannmålstorkar inom hamnområdet. Satsningen
innebär också att behovet av en djupare farled blir tydlig.