Ny, praktisk byggteknik


Sedan ett år tillbaka använder vi en ny byggteknik i hamnen. Massiva betongblock i liknande utförande som leksaks-Lego. Principen är densamma som leksaksbitarna - blocken staplas ihop, ingen gjutning eller fogning krävs. De finns i 2:or, 4:or, 6:or och 8:or, men i motsats till leksaks-Lego är betongblocken tillverkade av ett svenskt företag.

 

  

Blocken har följande mått:
Längd 400-1 600 mm
Bredd och höjd 800 mm
Vikt 0,6-2,4 ton
 
Hamnen har använt betongblocken dels för att förstärka väggarna i en lagerhall för salt, dels för att avskärma ett utomhuslager för pimpsten. Blocken är enkla att stapla och tål sidolaster, vilket gör att väggarna klarar trycket från insidan även vid stora högar.