Frbttring av jrnvgen Gimo-Hargshamn


Järnvägsentreprenören Infranord har av Trafikverket fått uppdraget att under våren/sommaren byta räls på delar av järnvägen Gimo-Hargshamn. En av sträckorna som berörs är genom Hargshamns samhälle. Rälsen blir helsvetsad, vilket bland annat innebär minskat buller från tågen.

Ett av Infranords arbetståg har de senaste veckorna placerat ut räls längs den aktuella järnvägssträckan och står nu parkerat på hamnens bangård. Detta gamla fordon ska enligt uppgift "pensioneras" efter slutfört uppdrag.