Syntetisk diesel fr bttre milj


För att ytterligare bidra till en bättre miljö, körs nu hamnens egna fordon på syntetisk diesel. Försöket ska pågå under året, hittills tyder allt på att det fungerar bra och inga tekniska problem med motorerna har noterats.

Den syntetiska dieseln görs från biogas eller metangas och innehåller exempelvis inget svavel eller andra föroreningar som kommer från råolja.
 
Enligt tillverkaren av den diesel hamnen använder är de cancerframkallande ämnena i dieselavgaserna upp till 90 procent lägre än i vanlig diesel, koldioxidutsläppen minskar med 40 procent och kväveoxidutsläppen med 50 procent.
 
- Det är dyrare än vanlig bränsle men vi har valt att prova detta av miljöskäl, som ett led i vårt miljöarbete, säger hamnens VD Curt Nilsson. 
 
 
Här tankas hamnens sky-lift med miljödiesel