Spannml fr egen lda


Hanteringen av spannmål i hamnen ökar. För att klara lagring och lastning på ett bra sätt, har vi låtit bygga en "spannmålslåda" för att förhindra att spannmålen förorenas vid förvaring direkt på marken.

 

Lådan är byggd i 12 mm fartygsplåt med måtten 10x5x2 meter. Arbetet har gjorts av Bresons i Tuna AB, som är hamnens leverantör av mekaniskt underhåll och reparationer. 

 
Här tippas vete i lådan för att lastas med kran till fartyg