Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak


Numera förvarar vi det avfallsbränsle som lagras i hamnen i en särskild hall. På så sätt hoppas vi kunna begränsa olägenheterna med dålig lukt i vårt närområde.

Avfallsbränslet importeras från Irland för vidare transport till Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala. Sverige är världsledande på fjärrvärme och energiproduktion genom förbränning av biomassa och avfall.

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi. Svenska avfallsförbränningsanläggningar producerar varje år fjärrvärme som motsvarar värmebehovet för cirka 810 000 genomsnittliga villahushåll.
 
Avfallshallen
 
 
 
Importen och förbränningen av avfall bidrar till att minska problemet med deponier.
Hargs Hamn blir en länk i kedjan för en förbättrad miljö i Europa.