Hll koll p vdret i hamnen


Det finns en vindmätare i hamnen. Den är kopplad till Sjöfartsverkets nationella
ViVa-system.

 
ViVa står för vind- och vatteninformation. Sjöfartsverket har drygt 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger direktinformation om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå. Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, ha koll på vindförhållandena just i det ögonblicket på olika platser längs en planerad rutt.
 
ViVa-tjänsten är kostnadsfri och direktadressen är http://vivakarta.sjofartsverket.se   

ViVa finns också som en applikation för smarta mobiltelefoner och läsplattor. Applikationen finns på App Store för Iphone, Google Play för android och windowsphone.com för Windows Phone.