Vår framtid


Hargs Hamn expanderar

Hamnen befinner sig i ett expansivt skede och ställer löpande i ordning nya ytor för kajer, lagring och nya lagerhallar. Hargs Hamn har mycket god tillgång till mark, ca 55 ha. Gott om plats att utvecklas på. Under 2014 köptes en ny skeppslastare med lastningskapacitet upp till 2 000 ton per timme och räckvidd för fartyg upp till 40 000 ton.
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Om Trafikverket beslutar om en fördjupad inseglingsled, hoppas vi attrahera större fartyg för att därmed öka vår marknad. Vi har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad med flera kajer och ökad lagringskapacitet.
 
Det här ser vi i Hargs Hamns framtid:
 
  • Fördjupning av farleden från 8,5 m (9,5 meter med dispens) till 11 meters djupgående.
  • Utbyggnad av ytterligare en kaj för stora fartyg.
  • Fortsatt utbyggnad av lagerhallar och lagerytor.
  • Investering i bandtransportörer från kajen för lossning/utlastning direkt in/ut lagerhall/upplagsyta för effektivare och miljövänligare hantering av träpellets och flis.
  • Linjetrafik med RoRo/containerfartyg.
  • Förbättring av väg 288 för säkrare och miljövänligare transporter.
  • Fortsatt förbättring av järnvägen Örbyhus-Dannemora-Hargshamn.

Utvecklingsplan 2025