Utvidgning av farleden


Hargs Hamn AB planerar att genomföra säkerhetshöjande åtgärder i farleden till Hargshamn genom att justera farledssträckningen samt lokalt utvidga och fördjupa farleden. Genom arbetena kan hamnen betjäna större fartyg bl.a. för planerad malmutskeppning. Muddring kommer att utföras på fyra platser i farleden. Muddermassorna planeras att tippas på lämpligt djup i vattenområde så nära farleden som möjligt.

Den 23 oktober 2012 lämnade Mark- och Miljödomstolen Hargs Hamn AB tillstånd enligt miljöbalken, bl a till farledsfördjupning.